Спецификација на машини

Опрема за обработка имаме: ЦПУ вртење, ЦПУ глодање, ЦПУ 5-оски за вртење соединение, ЦПУ машина за подмачкување запчаници, ЦПУ машина за обликување запчаник, рачна глодала, машина за брусење, машина за ласерско гравирање.


ТелE-Mail